Adoracja przy Grobie Pańskim w Wilanowie

Grób Pański w Wilanowie

W Wielki Piątek po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej, Siostry Domu generalnego zgromadziły się w kościele parafialnym św. Anny w Wilanowie, aby adorować Jezusa złożonego w grobie. Tematem przewodnim rozważań było zadośćuczynienie. Chrystus godząc się na najbardziej haniebną śmierć zadośćuczynił za grzechy każdego człowieka. Kościół, który jest Jego Mistycznym Ciałem, został zaproszony do współudziału w tym dziele zbawienia. Każdy ochrzczony powinien mieć świadomość, że wszystkie jego cierpienia, prace i modlitwy, jeśli są ofiarowane Bogu jako wynagrodzenie za grzech własne i całego świata mają moc zbawczą. W duchu wynagrodzenia i zadośćuczynienia za wszystkich, którzy z obojętnością, a nawet nienawiścią patrzą na Krzyż zgromadzeni przy Grobie Pańskim ofiarowali Koronkę do Najświętszych Ran Pana Jezusa. Na zakończenie Adoracji odśpiewano Godzinki o Męce Pańskiej.

Cały tekst czuwania w “Rozważania”

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.